Project Description

Pozicija:Home/34 Zavarene cevi

Zavarene cevi su namenjene za izradu određenih deonica cevovoda za transport fluida pod
određenim pritiskom.

Cevi izrađujemo podužnim zavarivanjem dužine do max 6 (m) u zavisnosti od širine table lima od koga
se savijaja cev. Poprečnim zavarivanjem ovih cevi dobijaju se cevi u dužinama pogodnim za transport.
Cevi izrađujemo za radne pritiske NP 2.5, NP 6, NP 10 i NP 16 (bar), a za nazivne prečnike DN 300 do
DN 2000 (mm). Za radne pritiske NP 25 (bar) izrađujemo cevi nazivnog prečnika DN 300 do DN 1000 (mm),
a za radne pritiske NP 40 (bar) od DN 300 do DN 600 (mm).

Cevi izrađujemo od S235JR ili nekog drugog čelika sličnih osobina za radne temperature do 120 (°C).
Za temperature iznad 120 (°C) primenjujemo druge čelike odgovarajuće čvrstoće.