Project Description

Pozicija:Home/13 Ventili sigurnosti

Ventili sigurnosti su uređaji koji automatski, bez pomoći bilo koje energije, osim energije radnog fluida,
ispuštaju odre|enu količinu fluida tako da onemogućavaju prekoračenje unapred zadatog pritiska.
Primenjuju se u energetskim objektima za proizvodnju vode.

Ventile sigurnosti izrađujemo sa nazivnim prečnicima DN 50 do DN 150 (mm), pritiskom baždarenja
do 16 (bar) i za temperaturu fluida 150 (°C).
U normalnom režimu rada postrojenja, ventili sigurnosti su zatvoreni i obezbeđuju neophodno zaptivanje.
Kada se pritisak poveća iznad dozvoljene veličine, podešeni ventil sigurnosti se automatski otvara i izbacuje
višak radnog fluida, usled čega se pritisak smanjuje ispod dozvoljene vrednosti. Posle izbacivanja fluida,
ventil sigurnosti se zatvara i ostaje u tom položaju sve dok pritisak ponovo ne poraste iznad dozvoljene
vrednosti.
Priteznom navrtkom vrši se sabijanje opruge, odnosno podešavanje veličine sile u opruzi, čime se
definiše pritisak otvaranja ventila. Priključne mere prirubnica su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Kućište, zaporno telo, nosači opruge i kliznih ležajeva su od konstrukcionih čelika, a nosači zapornog
tela i zaptivna površina na kućištu od nerđajućeg čelika.
Klizne čaure su od specijalnog sivog liva, a opruga od odgovarajućeg čelika za opruge.
U zavisnosti od radne temperature fluida zaptivni elementi su od EPDM-a ili specijalnog EPDM-a.