Project Description

Pozicija:Home/14 Vazdušni ventili sa velikim otvorom

Vazdušni ventili sa velikim otvorom su usisno-izduvni ventili koji služe za ispravno funkcionisanje cevovoda. Koriste se za otklanjanje vazduha iz cevovoda pre puštanja u pogon i sprečavanje stvaranja podpritiska prilikom pražnjenja cevovoda ili havarije u cevovodnom sistemu.
Ugrađuju se na najvišim prevojnim tačkama cevovoda i povezuju ga sa spoljnom atmosferom delujući potpuno automatski.

Vazdušni ventili sa velikim otvorom sastoje se od kućišta u kome je smeštena kugla koja ima ulogu zaptivnog elementa. Kućište je sa gornje strane zatvoreno poklopcem ispod koga je smeštena guma na koju naleže kugla prilikom zaptivanja.
U toku punjenja cevovoda vodom, vazduh izlazi kroz otvor ventila tako dugo dok voda ne dođe u kućište i usled rasta pritiska ne podigne i pritisne kuglu uz zaptivnu gumu. Kod pada pritiska u cevovodu ispod atmosferskog, kugla se usled sopstvene težine spušta i oslobađa otvor za ulazak vazduha. Vazdušni ventili
rade samo kada je pritisak u cevovodu jednak ili manji od atmosferskog, a zaptivaju kada je Δp≥1 (bar).
Vazduh koji se oslobađa iz vode tokom rada ne može ovim ventilima da se odstrani iz cevovoda.
Priključne mere prirubnice su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Kućište koje je u zavarenoj konstrukciji, poklopac kućišta i zaštitni poklopac su od konstrukcionih čelika.
Zaptivna guma je od EPDM-a, a kugla od čelika za duboko izvlačenje. Zaštita kugli od korozije ostvaruje se
plastificiranjem spoljne površine, a otpornost na hidraulični udar obezbeđuje se specijalnim unutrašnjim
orebrenjem kugli.