Project Description

Pozicija:Home/19 Usisne korpe sa klapnom

Usisne korpe su uređaji koji se ugrađuju na početku usisnih cevovoda sa ciljem da spreče ulaz krupnijih
stranih tela u cevovod i onemoguće povratno strujanje radnog fluida.
Primenjuju se za slatku i morsku vodu, hemijski neagresivne i agresivne tečnosti, kao i za tečnosti sa
sadržajem abrazivnih čestica.

Usisne korpe izrađujemo za nazivne prečnike do 1200 (mm), pritiske do 16 (bar) i temperature do 150 (°C)
sa priključnim merama prirubnica prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501. Na zahtev kupca, usisne korpe
izrađujemo i za veće nazivne prečnike i pritiske.
Glavni delovi usisne korpe jesu, kućište, perforirani deo i povratna klapna. Perforirani deo sprečava prodor
stranih čestica u cevovod, a povratna klapna onemogućuje povratno strujanje radnog fluida.

Kućište usisnih korpi i poklopac povratne klapne izrađuju se od konstrukcionih čelika zavarivanjem.
Perforirani lim je pocinkovan, a zaptivna guma na poklopcu klapne je od EPDM-a.