Project Description

Pozicija:Home/17 Ugaoni ventili sa plovkom

Ugaoni ventili sa plovkom su zaporno-regulacioni uređaji koji uglavnom služe za automatsko regulisanje nivoa vode u rezervoaru, tj. za držanje nivoa vode na željenoj visini.

Otvaranje i zatvaranje, odnosno regulacija protoka vode zavisi od nivoa vode u rezervoaru. Regulacija se postiže preko plovka koji je polugama vezan za klip ventila. Položaj klipa uslovljen je položajem plovka, odnosno nivoom vode u rezervoaru, od čega zavisi koliko će ventil biti otvoren. Pri određenom,
maksimalno dozvoljenom nivou vode, ventil će potpuno da zatvori.
Pritisak na klip deluje sa strane i nema nikakvog uticaja na njegovo otvaranje i zatvaranje, pa je iz tih razloga potpuno rasterećen. Ovakvim izvođenjem postignuto je da se zatvaranje ventila obavlja mirno i bez opasnih udara u cevovodu.
Ugaone ventile sa plovkom izrađujemo za nominalne prečnike od DN 40 do DN 500 (mm), nazivnih pritisaka do NP 16 (bar) i temperature do 80 (°C), sa priključnim merama prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Kućište ventila, poklopac, podizači klipa i poluge su od konstrukcionih čelika, klip od ner|ajućih čelika, a klizne vođice od specijalnog sivog liva.
Plovak ventila je od čeličnog lima, plastificiranjem je zaštićen od korozije, a zaptivni prsten od EPDM-a.