Project Description

Pozicija:Home/22 Pužni reduktori

Ovi pužni reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih
zatvarača. Pomoću reduktora se smanjuje ulazni broj obrtaja zapornog organa, odnosno brzina zatvaranja
cevnog zatvarača na dozvoljene ili dogovorene veličine. Istovremeno reduktorom se uvećava raspoloživa
veličina ulaznog obrtnog momenta do veličine obrtnog momenta na izlazu reduktora potrebnog za otvaranje
odnosno zatvaranje cevnog zatvarača.

Pužni reduktori naše proizvodnje su robusne konstrukcije i jednostavni za rukovanje i održavanje i dugog
su veka ako se koriste pravilno i u svrhu za koju su namenjeni. Glavne karakteristike pužnih reduktora po
kojima se razlikuju tipovi reduktora su veličine maksimalnih izlaznih obrtnih momenata, prenosni odnosi,
osna rastojanaja, gabaritne mere i priključne mere na ulazu i izlazu iz reduktora.
Ovi pužni reduktori se odlikuju sposobnošću samokočenja, jer je ugao uspona zavojnice g manji od ugla
trenja r. Puž ima zavojke čiji je uzdužni presek trapeznog oblika, a poprečni u obliku Arhimedove spirale.
Pužni točak je izrađen u obliku segmenta i pomoću graničnika ograničeno je njegovo zakretanje na
približno 90°, jer je to dovoljno da zaporni organ izvrši funkciju.
Priključci na ulazu i izlazu iz reduktora odgovaraju DIN-u 3210, odnosno ISO-u 5211.
Proračun reduktora je vršen na osnovu najnovijih saznanja i savremenom metodom sa ulaznim brojem
obrtaja max 100 (o/min).

Kućište pužnih reduktora izra|ujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem.
Puž se izrađuje od čelika za poboljšanje i odgovarajuće je termički obrađen, a venac pužnog točka
od aluminijumske bronze.