Project Description

Pozicija:Home/11 Povratni ventili – amortizujući

Povratni ventili – amortizujući su uređaji namenjeni za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida. Ugrađuju se u cevne sisteme da spreče isticanje (gubitak) radnog fluida i osiguraju pumpno postrojenje od oštećenja usled povratnog strujanja fluida. To su samodejstvujući uređaji koji automatski, bez pogonskog sistema, obavljaju svoju funkciju. Oni propuštaju fluid u jednom smeru, a u suprotnom smeru klip automatski zatvara svetli otvor cevi i time sprečava nepoželjno povratno strujanje fluida. Zatvaranje se vrši uz pomoću opruge i sile pritiska povratnog fluida. Prednost povratnih ventila – amortizujućih nad povratnim ventilima i nad leptirastim povratnim klapnama sa tegom je u tome što poseduju hidrauličnu komoru promenljive zapremine usled čega se amortizuju udari pri zatvaranju i otvaranju, a svojim oblikom stvaraju manje lokalne gubitke energije.
Povratni ventili – amortizujući mogu da se montiraju u horizontalnom i vertikalnom položaju, a pošto dozvoljavaju strujanje radnog fluida samo u jednom smeru to je prilikom montaže potrebno obratiti pažnju da smer strelice na kućištu ventila odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu. Primenjuju se u pumpnim postrojenjima za distribuciju pitke i industrijske vode.

Povratne ventile – amortizujuće izrađujemo za nazivne prečnike od DN 150 do DN 1200 (mm), nazivne
pritiske do NP 10 (bar), na zahtev i do 25 (bar) i temperature do 150 (°C).
Kućuište i klip ventila su u zavarenoj konstrukciji i bez prirubnica, a veza sa prirubnicama cevovoda ostvaruje se uvrtanjem zavrtnjeva u telo kućišta. Poprečni protočni presek kućišta ventila je u obliku prstena koji obrazuju spoljašnje i unutrašnje kućište. Sa unutrašnjim kućištem klip obrazuje hidrauličnu komoru
promenljive zapremine.
Pri zatvaranju ventila zapremina komore se povećava i popunjava fluidom koji prolazi kroz određeni broj otvora na unutrašnjem delu kućišta. Kada se ventil otvara zapremina komore se smanjuje i višak fluida se izbacuje kroz iste otvore.
Od broja i veličine otvora zavisi brzina promene zapremine komore, odnosno brzina kretanja klipa, a samim tim i veličina udara klipa. Na osovini klipa nalazi se opruga koja ima ulogu da dovede klip u položaj zatvaranja u trenutku kada radni pritisak opadne ispod 0,2 (bar). Zaptivanje se vrši naleganjem zaptivnog prstena koji nosi klip na zaptivnu površinu klipa.

Kućište i klip ventila izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, stim da je naležuća zaptivna površina od odgovarajućeg nerđajućeg čelika, a zaptivna guma je od EPDM-a. Klizne površine su od nerđajućeg čelika ili sivog liva.