Project Description

Pozicija:Home/9 Povratne klapne – kose

Povratne klapne – kose su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport fluida.
Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a delovanje povratnih klapni – kosih
je automatsko.
Najširu primenu imaju u postrojenjima za transport otpadnih voda, kada je raspoloživi pritisak pumpe mali,
a povratna voda može da bude pod atmosferskim pritiskom (bez natpritiska).
Povratne klapne – kose dozvoljavaju strujanje fluida samo u jednom smeru, tako da prilikom montaže treba
obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu klapne odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom
cevovodu.

Povratne klapne – kose izrađujemo sa zapornim telom koje rotira oko osovine koja je paralelna horizontalnoj gornjoj tangenti. Zaptivna površina je pod uglom, eliptičnog oblika i navarena elektrodom otpornom na koroziju, a zaptivanje se vrši preko gumenog prstena smeštenog na zapornom telu. Na zahtev kupca radimo i u drugim dimenzijama i za druge nazivne pritiske.

Kućište i zaporno telo izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a vratilo od čelika otpornih
na koroziju. Zaptivni elementi izrađuju se od EPDM-a.