Project Description

Pozicija:Home/26 Montažno-demontažni delovi

Montažno-demontažni delovi su uređaji koji se u cevovodima ugrađuju kao elementi za spajanje.
Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja
koristeći mogućnost podešavanja ugradbene dužine u granicama +/-Δ􀀀1.

Područje izrade montažno-demontažnih delova s obzirom na nazivne prečnike i pritiske, u potpunosti se
poklapa sa područjem izrade leptirastih zatvarača, a maksimalno dozvoljena temperatura radnog fluida
iznosi 150 (°􀀀C). Priključne mere prirubnica odgovaraju standardu SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Jednostavna i pouzdana konstrukcija, izrađena zavarivanjem, zadovoljava sve zahteve sigurnosti
i funkcionalnosti. Zaptivanje se ostvaruje O-prstenom smeštenim u žlebu koji obrazuju kućište i zaptivna
prirubnica, a kojom je omogućeno i naknadno pritezanje u toku eksploatacije.

Za neagresivne fluide izrada montažno- demontažnih delova je od konstrukcionih čelika, a za agresivne
od čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izra|uje se od EPDM-a ili specijalnog EPDM-a.