Project Description

Pozicija:Home/24 Hvatači nečistoće

Hvatači nečistoće su uređaji koji se koriste za sprečavanje prolaza sitnijih stranih tela i raznih nečistoća
kroz cevovod. Radi povećanja sigurnosti u radu ugrađuju se ispred armatura, pumpi, merno-regulacionih
i drugih uređaja.

Hvatače nečistoće izrađujemo za nazivne prečnike do 500 (mm), pritiske do 16 (bar) i temperature
do 150 (􀀀°C) sa priključnim merama prirubnica prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501. Na zahtev kupca,
hvatače nečistoće izrađujemo i za veće nazivne prečnike i pritiske.
Kućište je jednodelno, a za cevovod se vezuje preko prirubnica.
Filter se sastoji od sita određene gustine. Izmena i čišćenje sita vrši se veoma jednostavno skidanjem
poklopca i vađenjem sita. Učestanost čišćenja zavisi od stepena zaprljanosti radnog fluida.

Kućište hvatača nečistoće izrađuje se od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a filter od nerđajućeg sita.