Project Description

Pozicija:Home/27 Diletacioni kompenzatori

Dilatacioni kompenzatori ugrađuju se u cevovodima kao elementi prvenstveno namenjeni za kompenziranje pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Pored ovog, omogućuju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja u granicama ±Δ􀀀1.

Područje izrade dilatacionih kompenzatora s obzirom na nazivne prečnike i pritiske vidi se iz odgovarajućih tabela, a maksimalno dozvoljene temperature radnog fluida iznose 80 (°􀀀􀀀C) do 120 (􀀀°􀀀C) ili 200 (􀀀°􀀀C) u zavisnosti od sredstva za zaptivanje.
Jednostavna i pouzdana konstrukcija, izrađena zavarivanjem, zadovoljava sve zahteve sigurnosti i funkcionalnosti.
Tipovi A i B su za temperature do 120 (°􀀀􀀀C), a tip C za temperature 120 (􀀀°􀀀C) i 200 (°􀀀􀀀C).
Priključne mere prirubnica odgovaraju standardu SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Za neagresivne fluide izrada dilatacionih kompenzatora je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od čelika otpornih na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izra|uje se od EPDM-a, specijalnog EPDM-a ili od grafitne pletenice.