Project Description

Pozicija:Home/35 Čelični fazonski komadi

Ovi fazonski komadi se koriste kao elementi za vezu cevi prirubnicama.

Fazonski komadi se izrađuju od konstrukcionih čelika u zavarenoj konstrukciji, sa ugradbenim merama koje predviđa SRPS ISO 13. Radni pritisak je max. 16 (bar), a za veće pritiske izrađujemo fazonske komade po dogovoru. Prirubnice se izrađuju i obrađuju prema važećim standardima za prirubnice u zavisnosti od nazivnog pritiska.

Fazonski komadi se izrađuju od konstrukcionih čelika.