Project Description

Pozicija:Home/32 Čelične prirubnice sa grlom

Čelične prirubnice sa grlom zavaruju se za cevi, kolena, račve, cevne zatvarače i slične elemente.

Oblik i mere prirubnica usklađene su sa odgovarajućim standardom, a priključne mere prirubnica
su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Čelične prirubnice sa grlom izrađuju se od S235JR ili nekog drugog čelika sa sličnim osobinama za radne
temperature do 120 (°C). Za temperature iznad 120 (°C) primenjujemo druge odgovarajuće čelike.