Project Description

Pozicija:Home/30 Čelične prirubnice ravne

Ravne čelične prirubnice koriste se za izradu prirubničkih spojeva pri izradi cevovoda i elemenata armature.
One se spajaju sa cevima zavarivanjem ili tvrdim lemljenjem.

Ravne čelične prirubnice izraduju se iz lima. Priključne mere su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Ostale mere su prema odgovarajućim SRPS – stanadardima ili interno usvojene na osnovu proračuna.

Ravne čelične prirubnice koje u svemu odgovaraju SRPS – standardima izrađuju se od S235JR ili nekog
drugog čelika sa sličnim osobinama za radne temperature do 120 (°C). Za temperature iznad 120 (°C)
primenjujemo druge čelike odgovarajuće čvrstoće. Prirubnice koje u svemu ne odgovaraju
SRPS – standardima (nisu definisane debljine) izrađujemo od čelika čiji se kvalitet
određuje proračunom.