Project Description

Pozicija:Home/31 Čelične prirubnice ravne – G

Ravne čelične prirubnice tipa “G” koriste se za izradu prirubničkih spojeva pri izradi cevovoda i elemenata
armature kada se između njih nalaze leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom (zatvarači tipa “Kiston”).
One se spajaju sa cevima zavarivanjem.

Mere prirubnica odgovaraju standardu za nazivni prečnik i pritisak, a priključne mere prirubnica su prema
SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Ravne čelične prirubnice izrađuju se od S235JR ili nekog drugog čelika sa sličnim osobinama za radne
temperature do 120 (°C). Za temperature iznad 120 (°C) primenjujemo druge odgovarajuće čelike.