Project Description

Pozicija:Home/33 ČeliČne prirubnice slepe

Slepe čelične prirubnice koriste se za zatvaranje krajeva cevovoda ili zatvaranje račvi. One se koriste i pri ispitivanju cevnih zatvarača. Slepe čečćične prirubnice se spajaju zavrnjima sa prirubnicama cevovoda, račvi ili cevnih zatvarača sa ztapitivačem izmedju.

Mere prirubnice odgovaraju za standardu za nazivni prečnik, a priključne mere prirubnica su prema SRPS. M.B6.011 i DIN 2501

Slepe čelične prirubnice sa grlom izradjuju se od S235JR ili nekog drugog čelika sa sličnim osobinama za radne temperature od 120 (°C). Za temperature iznad 120 (°C) primenjujemo druge odgovarajuće čelike.